News

February 17 2015 Velskaya mevcut tesisinde Fizik HS ile Rapid HQ başarı ile ilave edildi

Velskaya Piliç işleme tesisinin kapsamlı yenilenme çalışmasının birinci fazı neredeyse hiçbir üretim gecikmesi olmadan gerçekleştirildi. Akıllı bir planlama ayrıca Meyn mühendisleriyle Velskaya teknik çalışanları arasındaki başarılı işbirliği sayesinde üretim, montaj aşamasında bile normal bir biçimde sürebildi.

Canlı kabul bölümüne yeni bir sepet tartma sistemi ilave edildi. Bunun dışında montajı biten Meyn QGS (kalite kontrol sistemi) hattaki piliçlerin kalitesini belirler ve elde edilen veriler sayesinde pilicin geldiği broyler kümesleri ile ilgili geliştirme programları hazırlanır. Fizik HS cut up ise bir önceki cut up sistemine göre çok daha geniş ağırlık aralığında çalışır ve çok daha hassas ayarlarla yüksek verim elde edilmesini sağlar.

Rapid HQ'yu tercih etme kararları büyük ölçüde Meyn Tanıtım ve eğitim merkezinde gerçekleştirilen testlerde elde edildiği görülen yüksek verime dayanmaktaydı. Velskaya’da yapılan birkaç haftalık çalışma sonrasında da Rapid'in beklenen verimi ve önemli ölçüde iş gücü tasarrufu sağladığı görüldü.

İkinci aşamada ilerde kapasite arttırımına karşı by-pass modülleryle bir Physic cut up kurulacaktır. Daha sonra da ürün çeşitliliğini arttırmak için ek modüller ilave edilecektir.

back to overview