Sung Qi Enterprise Co Ltd

Sung Qi Enterprise Co Ltd
No. 56-2, Aly. 50, Ln. 212, Fengqi Rd., Yanchao District
82445 Kaoshiung City
TAIWAN ( R.O.C.)

Contact: Mr. Joe Yang

Mobile: +886933407926
E-Mail: ycc0407@msn.com